top of page
Hvordan fungerer det?

Å kjøpe bolig er et stort og viktig valg i livet. Derfor skal det være trygt og enkelt å bli medeier med oss. For at vi skal kunne bistå deg best mulig må vi først forstå litt mer om din økonomi, og hvilke planer og ambisjoner du har i boligmarkedet. 

 

Lurer du på om vi kan kjøpe bolig sammen med deg? Nedenfor kan du lese litt mer om hvordan vi går frem og de ulike stegene i prosessen videre frem til boligkjøp. 

lineowrenfotografi-coowner-6-SKJERM.jpg

Bli kjent

Først må vi bli bedre kjent med deg og dine planer. I denne samtalen vil vi også spørre deg om din økonomi (inntekt, oppspart egenkapital og eventuell gjeld).

Med utgangspunkt i denne samtalen har vi et mål om å utarbeide et løsningsforslag som viser hvilke rammer du har for å kjøpe bolig sammen med oss. 

Dersom du ønsker å gå videre med oss så kobler vi deg med bank slik at du kan søke om boliglån. Dette er helt uforpliktende og vi mottar ingen honorarer for det.

Bank

Banken vil vurdere dine lånerammer basert på de alminnelige kravene til betjeningsevne i utlånsforskriften og bankens generelle utlånspraksis.

Hvis du får et finansieringsbevis eller lånetilsagn av banken er det en dokumentasjon som forteller hvor mye du har til rådighet for å kjøpe bolig.

Når dette er på plass kan vi utstede et investeringsbevis som definerer hvor stor egenkapital CoOwner kan investere sammen med deg, og eierbrøken i boligen.

Boligkjøp

Når finansieringen er på plass så kan du starte jakten på boligen din, gå på visninger og bli med i budrunder på boliger som passer for deg.

Vi støtter deg i vurderingen av konkrete boliger og er også aktive sammen med deg i budrunden om du skulle ønske det. 

Her er en god start på et søk på Finn.no for boliger som kan være aktuell for CoOwner konseptet. Se også vår boligveileder under for gode tips og råd.

Sparing

Når budrunden er vunnet starter boligreisen din. Før du overtar boligen signerer vi lånedokumentene og avtaleverket som regulerer alle rettigheter og plikter mellom oss.

 

Avtaleverket er der for å sikre intensjonen om at du som boligkjøper har den sparingen som skal til for å eie hele boligen selv når du er klar for det.

 

I løpet av partnerskapet kan du innløse andeler i boligen årlig når du har anledning til det og etterhvert eie hele. Normalt forventer vi at det vil ta 3-5 år uten at det er et krav.  

bottom of page