top of page
Medeierskap, kjøp bolig sammen med CoOwner

Kjøp med oss

Har du betjeningsevne, men mangler egenkapital? Kjøp bolig sammen med CoOwner

Bygg egenkapital, øk eierandelen din gradvis gjennom medeierskapet

Bygg egenkapital

Gjennom avdrag og forventet prisutvikling vil du gradvis spare deg til større egenkapital

Når du har nok egenkapital så kan du eie hele boligen selv

Ei hele boligen selv

Når du er finansielt klar til å eie hele boligen selv, kan du innløse CoOwner sin andel

Medeierskap og boligkjøp med CoOwner

Har du inntekt og betjeningsevne, men mangler deler av egenkapitalen som skal til for å kjøpe bolig? Da har vi veldig lyst til å hjelpe deg. Vår ambisjon er å bidra til at du kommer deg tidligere inn i boligmarkedet gjennom medeierskap. På den måten får du mulighet til å spare egenkapital i egen bolig, og etter hvert eie hele boligen selv når du er klar for det. 

Vi investerer den egenkapitalen du mangler og blir solidarisk medlåntaker med deg i boliglånet ditt. På den måten kjøper vi boligen sammen med deg med forholdsmessige andeler som tilsvarer den egenkapitalen vi skyter inn hver for oss. Det vil si at hvis du for eksempel kan stille med halve egenkapitalen, så eier vi hver vår halvdel av boligen. 

Vi er opptatt av at våre boligkjøpere raskest mulig skal komme i posisjon til å eie boligen fullt og helt. Derfor stiller vi krav til sparing gjennom avdrag på boliglånet underveis, som igjen gjør at du vil øke egenkapitalen din fra første avdrag. Vår andel i boligen disponerer du selvfølgelig fullt og helt, mot en rimelig og forholdsmessig leie for den andelen som vi eier. 

I tillegg til egenkapitalen du bygger gjennom å betale avdrag på lånet ditt vil du også få din andel av verdistigningen på boligen over tid. Historisk har boligprisene utviklet seg positivt, og selv om det aldri er noen garanti for at boligprisene ikke kan falle også i perioder, har det normalt vært trygt å eie bolig i Norge over tid.

Vår ambisjon er at du skal eie hele boligen så fort du er klar for det og har nok egenkapital til å eie selv innenfor rammene av utlånsforskriften. Derfor har du også muligheten til å både innløse andeler av boligen underveis om du skulle få mulighet til det, og etter hvert løse oss helt ut. I normaltilfellet forventer vi at du vil klare det i løpet av 3-5 år, uten at det er et krav.

Vi er medeier sammen med deg i boligen og derfor har vi også akkurat de samme økonomiske motivene som deg om å bygge verdi i boligen. Vi anbefaler derfor at du finner en bolig som er fornuftig i forhold til din situasjon og økonomi, og som du er rimelig trygg på at du både vil trives i og kan ta godt vare på over tid.  

Det er viktig for oss at du er trygg og komfortabel med oss som medeier. Derfor ønsker vi å bli bedre kjent med deg og dine planer slik at vi kan bidra til å etablere en best mulig start på din reise som boligeier. Vår modell er satt sammen for at du skal lykkes i boligmarkedet, og når du gjør det så har vi også lykkes. Vi kaller det #sammenforåeie. 

bottom of page