top of page

PERSONVERNERKLÆRING FOR COOWNER AS

I Coowner AS ("Coowner", "vi" eller "oss") er vi opptatt av å ivareta ditt personvern. Derfor har vi alltid ditt personvern og vårt ansvar i tankene når vi samler inn og behandler personopplysninger. Coowner AS er behandlingsansvarlig for de opplysninger vi behandler når du bruker våre tjenester. Personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger som behandles, og hvordan vi samler inn og bruker dine personopplysninger. Erklæringen beskriver også rettighetene du har som registrert hos oss og hvordan du utøver disse.

1 | Behandling av personopplysninger i Coowner

Når du bruker nettsiden vår og er i kontakt med oss vil Coowner behandle personopplysninger om deg. Personvernerklæringen beskriver behandlingen av personopplysninger i alle våre tjenester. Det er derfor viktig at du leser innholdet før du begynner å bruke noen av tjenestene. Nedenfor finner du de behandlingsgrunnlagene vi benytter for å innhente personopplysninger om deg:

 

Avtaler og tjenester

Formålet med Coowners’ behandling av personopplysninger er i første rekke å håndtere kundehenvendelser, drive kundeadministrasjon, oppfylle våre forpliktelser og levere tjenester i tråd med de avtalene vi har inngått med deg.

 

Berettiget interesse

Coowner kan også behandle personopplysninger dersom det er nødvendig for å ivareta en berettiget interesse. Den berettigede interessen må være lovlig, definert på forhånd, reell og saklig begrunnet i virksomheten. Eksempler på behandling basert på berettiget interesse:

 

  • Transaksjonsovervåkning for å avdekke straffbare handlinger.

  • Kundeanalyser og statistikk basert på profilering til markedsføringsformål.

  • Markedsføring i løpende avtaleforhold.

 

Samtykke

Dersom ikke annet behandlingsgrunnlag foreligger, vil vår behandling av personopplysninger basere seg på et frivillig, uttrykkelig og informert samtykke fra deg som kunde.

 

Dersom du har avgitt samtykke, kan dette på hvilket som helst tidspunkt trekkes tilbake. Trekker du tilbake ditt samtykke, vil behandlingen opphøre, og personopplysningene vil slettes dersom oppbevaring av opplysningene er basert utelukkende på avgitt samtykke.

2 | Formålet med behandlingen av dine opplysninger

Coowner lagrer opplysninger som du selv oppgir når du kontakter oss, som genereres når du bruker tjenesten eller som innhentes fra offentlige registre. Formålet med vår behandling av personopplysninger er først og fremst å drive trygg og god opplysning om våre tjenester og oppfylle de forpliktelsene vi har påtatt oss overfor deg som kunde.

 

Coowner vil også behandle personopplysninger i den grad lovgivningen påbyr eller gir adgang til det eller når du har samtykket til slik behandling. Vi innhenter de opplysningene som vi vurderer som nødvendig for å kunne opptre på en profesjonell og trygg måte i forbindelse med det du lurer på og for å kunne yte deg relevante tjenester.

 

Vi samler inn data og behandler personopplysninger for de følgende formålene og i tråd med behandlingsgrunnlagene som nevnt ovenfor i punkt 1:

 

Besvare henvendelser til oss og gi informasjon om vår virksomhet

Når du kontakter oss oppgir du opplysninger som navn, telefonnummer og e-postadresse og andre relevante opplysninger. Formålet er å identifisere deg og kunne gi deg relevante svar på det du ønsker informasjon om.

 

Kundeoppfølging i tråd med våre avtaler om tjenester til deg som bruker

Når du inngår avtaler med Coowner oppgir du en rekke personopplysninger som navn, telefonnummer, adresse, e-postadresse og andre relevante persondata og opplysninger. For å opptre i samsvar med lovgivningen og for å kunne identifisere deg på en sikker måte kan vi også komme til å trenge ditt fødselsnummer. Formålet er å identifisere deg og administrere kundeforholdet på en trygg måte. Coowner vil også kunne innhente informasjon om deg fra offentlige registre for kvalitetssikring eller dersom dette er nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser overfor deg etter avtalene eller forpliktelser hjemlet i lov.

 

Rekruttering til nye stillinger oss hos 

I forbindelse med eventuelle stillingsutlysninger eller i annen rekrutteringsvirksomhet direkte eller via tredjepart samler vi inn og behandler relevante personopplysninger etter ditt samtykke. Dette kan være personopplysninger som navn, telefonnummer, adresse, e-postadresse og andre relevante persondata fra søknad, CV, referanser eller lignende.

 

Statistikk, markedsføring, videreutvikling, test og forbedring av våre tjenester og avtaler

Dine personopplysninger kan også brukes til å utarbeide statistikk, drive markedsføring, videreutvikling, test og forbedring av våre tjenester og avtaler.

3 | Utlevering av personopplysninger til andre og bruk av databehandlere

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering eller med mindre det følger av avtalene. Personopplysninger kan utleveres til politi- og påtalemyndighet etter utleveringspålegg med hjemmel i lov.

 

Coowner AS bruker databehandlere til å samle inn, lagre og på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. Overføring av personopplysninger til databehandlere skjer i medhold av databehandleravtaler som sikrer at behandlingen gjennomføres i samsvar med regelverket, herunder hindrer at databehandleren bruker opplysningene for andre formål. Overføring av personopplysninger til Coowners databehandlere anses ikke som utlevering.

 

I vårt arbeid med å videreutvikle og forbedre tjenestene våre vil vi av og til samarbeide med andre. Dersom det krever at vi utleverer opplysninger om deg vil vi, om mulig, gjøre dette uten at samarbeidspartneren får vite din identitet, og vi vil inngå nødvendige databehandleravtaler for å sikre at opplysningene ikke brukes av samarbeidspartneren utover samarbeidet med oss.

 

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

4 | Lagringstid

Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Etter dette vil opplysningene slettes eller anonymiseres, med mindre opplysningene skal eller kan oppbevares utover dette som følge av lov.

 

Opplysninger om dine transaksjoner vil bli lagret av Coowner så lenge lovgivningen krever det. Personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes hvis du trekker samtykket tilbake, med mindre det finnes et annet rettslig grunnlag for videre behandling.

5 | Dine rettigheter

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: 

 

For å ta i bruk dine rettigheter må du kontakte oss skriftlig. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager. Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir deg tilgang til dine personopplysninger.

 

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er ta kontakt med behandlingsansvarlig på mail følgende mailadresse: post@coowner.no

6 | Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger er i strid med personvernlovgivningen, kan du ta varsle oss på post@coowner.no eller klage til Datatilsynet.

 

Du finner kontaktinformasjon til Datatilsynet på www.datatilsynet.no.

7 | Endringer

Vi kan endre denne personvernpolicyen for å følge lovmessige krav, ved tilbud av nye og/eller endrede produkter samt endringer i vår egen praksis for innsamling og behandling av personopplysninger. Oppdatert informasjon alltid vil finnes lett tilgjengelig på vår nettside www.coowner.no/personvern

8 | Behandlingsansvarlig

Coowner AS er behandlingsansvarlig for personopplysningene som fremgår av denne personvernerklæringen. Dersom du har spørsmål om vår personværnerklæring, ta kontakt med oss på www.coowner.no eller pr e-post post@coowner.no

 

Vår kontaktinformasjon er:

 

Coowner AS

Rådhusgata 6

4306 Sandnes

 

Vårt organisasjonsnummer er:

 

925 819 905

bottom of page