top of page
  • Forfatterens bildeCoOwner

Boligdrømmen i det fjerne

Oppdatert: 9. des. 2021

Å ha muligheten til å eie sin egen bolig er en drøm de fleste har for fremtiden sin. I Norge er det å eie sin egen bolig dypt forankret både politisk og kulturelt som et grunnleggende gode i velferdssamfunnet ved siden av arbeid, helse og utdanning. Likevel stenger det norske boligmarkedet i stor utstrekning helt vanlige folk med alminnelige inntekter ute. Å eie sitt eget hjem kan ikke fortsette å være en fjern drøm.


Vi har snakket med en ung dame som opplevde en samlivskrise hvor tryggheten i en fast bosituasjon brått ble utfordret, og har fått anledning til å dele noen av hennes refleksjoner rundt betydningen av å eie sitt eget hjem. Historien hennes illustrerer veldig godt de realitetene som særlig unge mennesker opplever i møte med dagens boligmarked og ikke minst ringvirkningene det skaper.Den unge damen, som vi kaller «Maria» i dette innlegget, er i midten av 30-årene med solid utdanning og arbeidserfaring. Hun var vel etablert i et fast forhold med planer om å etablere seg i egen bolig basert på en sunn felles økonomi og to trygge inntekter. Banken hadde allerede godkjent lånesøknaden og boligdrømmen var i ferd med å bli virkelig i nær fremtid for paret.


Dessverre ble det samlivsbrudd i stedet og Maria stod plutselig på bar bakke. Det var partneren som hadde egenkapital og derfor ble bruddet også mer dramatisk for henne i forhold til å kunne forfølge boligdrømmen på egenhånd. Maria var plutselig ikke i stand til å oppnå de samme lånerammene på egen hånd som hun hadde adgang til som samboer i en større felles økonomi.


Maria ble derfor kastet rett tilbake i leietilværelsen. Og på toppen av et allerede traumatisk samlivsbrudd forstod hun også raskt at med de høye leieprisene i Oslo så ble muligheten til å spare opp egenkapital til bolig effektivt redusert til en fjern drøm. Hun følte seg både fortapt og usikker i forhold til fremtiden både i boligmarkedet, men mistet også i tryggheten til å ta andre viktige valg i livet.


« - Jeg følte meg både utrygg og fortapt. Som en 34 år gammel ansvarsfull kvinne som har jobbet siden jeg var 18 år, bodd i flere land for å få den beste utdannelsen, og uten gjeldsforpliktelser, var jeg fortsatt ikke i stand til å finansiere mitt eget hjem. Egenkapitalen bankene krever for å komme inn på boligmarkedet er for høy og tatt i betraktning leien for leiligheten og de høye levekostnadene i Norge, var det nesten ingenting igjen å spare til egenkapital. Det grunnleggende menneskelige behovet for å eie selv et lite hjem virket uoppnåelig for meg. Som et resultat påvirket det også min mentale helse da jeg følte meg for usikker til å ta andre viktige beslutninger i livet mitt, for eksempel å få barn og skape en familie.»

Maria hadde på dette tidspunktet god utdannelse, fast jobb med en inntekt på rundt en halv million kroner i året og ingen gjeld. Men uten egenkapital var døren inn i eiendomsmarkedet likevel stengt, og med en månedlig husleie på 12.000 var det heller ikke stort rom for sparing i økonomien. I sin søken etter løsninger tok Maria derfor kontakt med venner og bekjente for å lære mer om hva andre hadde gjort i tilsvarende situasjon.


I samtale med venner og kjente oppdaget hun imidlertid raskt at hun ikke var den eneste som strevde med de samme utfordringene. Hun var bare en av mange velutdannede og strukturerte unge mennesker i fast jobb med god betjeningsevne, men som ikke har mulighet for å spare opp den egenkapitalen som trengs for å kunne kjøpe bolig. Og som henne, uten ressurssterke foreldre rundt seg som kunne stille opp med økonomisk hjelp.


Hun kjente umiddelbart på urettferdigheten over at det å leve i en så velutviklet del av verden, som en person som har gjort mange av de riktige valgene i livet i forhold til utdannelse, jobb og en ryddig privatøkonomi, likevel skulle ha så få alternativer i forhold til å kunne etablere seg som førstegangskjøper i boligmarkedet. Hun bestemte seg derfor for å ta kontakt med flere personer i nettverket sitt for å be om råd.


En nær venn oppfordret henne til å ta kontakt med Husbanken for å søke om startlån. Denne vennen ga Maria samtidig tryggheten for at dersom det ikke lykkes så hadde han til intensjon om å stille opp med hjelp til å reise nødvendig egenkapital. Endelig ble håpet tent og det gav også motivasjon og trygget til å tro på muligheten for å lykkes med å reise finansiering for å kunne bli boligeier.


Maria var en av de heldige som fikk godkjent søknaden om startlån i Husbanken. Hun kunne kjøpe sin egen leilighet og fikk med det også den viktige inngangen til boligmarkedet. Det har gitt mange ringer i vannet for henne, ikke bare økonomisk, men også selvtillit til å ta andre viktige valg som gjør at hun i dag står i en mye sterkere økonomisk situasjon med ny og bedre betalt jobb og et trygt anker som eier av sitt eget hjem.


« - Boligkjøp har gitt meg så mye mer selvtillit, trygghet for fremtiden, målbare resultater og motivasjon til å gjøre enda mer for samfunnet. Bare en måned etter at jeg kjøpte mitt første hjem, følte jeg meg også mye mer trygg på meg selv. Jeg begynte å gå i jobbintervju, fikk et mye bedre jobbtilbud og forhandlet frem en lønnsøkning også.»

Maria opplevde at positive endringer i et livsområde akselererte utviklingen på andre områder, og at det eie sitt eget hjem løftet mulighetene hennes til et nytt nivå ellers i livet. Husbanken kan dessverre ikke hjelpe alle, og denne historien er et godt eksempel på at boligmarkedet i dag har stort behov for profesjonelle og seriøse aktører, som kan bidra med trygge og fleksible løsninger.


Maria sin historie ble starten på ideen om CoOwner, fordi vi erfarte at gjennom å være til stede i hennes situasjon bidro det til å skape ringvirkninger som vi ønsker å dele med flere. CoOwner skal som en profesjonell aktør bidra med gode, trygge og balanserte eierskapsmodeller i boligmarkedet, og med det også bidra til å skape et mer bærekraftig samfunn med mindre sosial ulikhet og høyere sosial mobilitet.


« - Jeg tror CoOwner har et unikt konsept som kan skape stor samfunnsverdi. Husbanken kan ikke hjelpe alle som søker, og banker har ikke rammer til å slippe mange nok inn i markedet uten tilstrekkelig egenkapital. Jeg tror CoOwner vil bidra enormt til å skape merverdi for både enkeltmennesker og samfunn, og til å redusere økonomisk ulikhet og skape mer bærekraftige samfunn.»

Ta gjerne kontakt med oss i CoOwner og fortell oss mer om din boligdrøm.

542 visninger
bottom of page