top of page
  • Forfatterens bildeCoowner

Det er vanskelig å akseptere dette - kjenner du deg igjen?


Slapp av, du er ikke den eneste. Nå er det nå enn slik at banken er nødt til å forholde seg til Utlånsforskriften, og avvikskvoten er neppe løsningen på dette problemet. Til syvende og sist så skal jo trossalt Utlånsforskriften være en beskyttelse, ikke bare for banker, men også for oss som ønsker å låne penger til for eksempel boligkjøp. Denne problemstillingen har vi i CoOwner jobbet mye med for å finne en god løsning på.


Sammen med CoOwner kan du komme deg ut av et leieforhold og inn i et medeierskap. På det viset muliggjør vi det å kunne bruke de pengene du vanligvis bruker på husleie, på en mye smartere måte, som samtidig gir deg sparing. Det kreves fortsatt god betjeningsevne, jobb og fast inntekt, og det kreves også noe oppspart egenkapital, men betydelig mindre enn hva man trenger for å kjøpe hele boligen på egenhånd.


Fordelen med et medeierskap er at man kommer i gang med sparing, for eksempel gjennom avdrag på lån, og at man får ta del i den verdiutviklingen som skjer i boligmarkedet. Historisk sett har den vært ganske bra. Faktisk har landssnittet vært så mye som 7,1% pr år i de siste 30 årene fra 1992 og frem til utgangen av 2021. De siste 3 årene har landssnittet vært på ca 5,9% pr år [SSB prisindeks for brukte boliger 07221].


Det finnes selvsagt ingen garanti for positiv verdiutvikling i boligmarkedet, men vi i CoOwner mener det er rimelig å anta at man kan oppnå en moderat positiv verdiutvikling i boligmarkedet dersom man er langsiktig i en bolig, og kjøper en bolig i et området hvor boligmarkedet er velfungerende. Dessuten er sparing gjennom avdrag 100% garantert da dette er nedbetaling av lån.


Gjennom et medeierskap vil derfor egenkapitalen din gradvis vokse seg stor nok til at du kan eie en større andel av boligen, og til slutt hele boligen. Og det er akkurat dette som er intensjonen med modellen. CoOwner-modellen fungerer slik at du gradvis kan innløse større eierandeler. På det tidspunktet du kan eie hele boligen på egenhånd, så trekker vi oss rolig tilbake og gleder oss over suksessen vi har hatt sammen.


Hva tjener CoOwner på dette? - Jo, det er egentlig ganske enkelt. CoOwner tar en forholdsmessig husleie for den andelen av boligen som CoOwner eier under medeierskapet. I tillegg får CoOwner verdiutviklingen for sin forholdsmessige andel av boligen. Husleien er inkludert i det månedlige beløpet du betaler til banken for å betjene vårt felles banklån, og på det viset så har du kun én utgift å forholde deg til hver måned. Enkelt og greit.


Det har vært viktig for oss å ha boligkjøperen i sentrum når vi har utviklet denne medeierskapsmodellen, og derfor vil et medeierskap gi den samme økonomiske reisen for deg som boligkjøper, som for CoOwner. Vi har de samme økonomiske incentivene som deg. Vinn-vinn med andre ord, og 100% balansert.


Hvem gir ut banklånet? Sandnes Sparebank - Den Gule Banken.


  • Logisk? Ja.

  • Fornuftig? Ja.

  • Sosialt? Ja.

Book et introduksjonsmøte med oss på hjemmesidene våre hvis du ønsker å vite mer.


Bli en CoOwner sammen med oss, eller hjelp oss å hjelpe flere inn på boligmarkedet!


www.coowner.no


Vi kaller det; Sammen for å eie!💚🏡

776 visninger
bottom of page