top of page
  • Forfatterens bildeCoowner

Hva betyr statsbudsjettet 2023 for deg?

Det er lagt frem forslag til statsbudsjettet for neste år og under har vi forsøkt å oppsummere det som er mest relevant for den "vanlige" husholdningen.


BSU Blir videreført med et årlig sparebeløp på 27.500 kr og totalt 300.000 kr. Det videreføres et skattefradrag på 20% på årlig oppspart beløp (tilsvarende 5.500 kr pr år). Skattefradraget er og blir fortsatt kun gjeldende for de som ikke eier bolig fra før. Klikk her for å få en oversikt over hvilke banker som tilbyr best rente på BSU.


Strøm Strømstøtten hvor 90% av strømprisen over 70 øre pr kWh blir dekket av staten, inntil et forbruk på 5.000 kWh, videreføres. Det foreslås dog at dette blir gjeldende for vintermånedene oktober-mars, og at det i april-september dekkes 80% av strømprisen over 70 øre. Forbrukerrådet har gjort det enklere å sjekke/sammenligne strømpriser slik at du kan få den billigste og beste avtalen i ditt område. Klikk her for å se om du har en god strømavtale.


Barnehage Det skal ikke koste mer enn 3.000 kr i måneden for en barnehageplass (tredje barn er gratis), og det skal være helt gratis for de som bor i Nord-Troms eller Finnmark.


Barnetrygd Barnetrygden videreføres på dagens nivå, altså 1.676 kr i måneden for barn under 6 år, og 1.054 kr i måneden for barn over 6 år. Utvidet barnetrygd for enslige forsørgere får en økning i satsen, fra 1.054 kr til 2.016 kr per måned.


Boligverdi Ingen endring på formuesverdien for boliger, ei heller på hytter og fritidsboliger.


Egenandel og avgifter Egenandelen for å gå til blant annet lege, psykolog og fysioterapeut øker med 3%. Egenandelstaket for frikort økes til 3.040 kr (opp fra 2.921 kr). Egenandelssatsen for medisiner på blå resept foreslås økt til 50%.


Bil Det vil kreves moms for elbiler på den delen av kjøpesummen som overstiger 500.000 kr. Omregistreringsavgiften for elbiler blir den samme som for øvrige personbiler. Elektriske firmabiler har i dag en skatterabatt på 20%, men denne foreslås fjernet. Det innføres en ny vektkomponent for alle personbiler, hvor man må betale en engangsavgift på 12,5 kr pr kg for all vekt over 500 kg. Drivstoffavgiftene for bensin økes med 6,72-6,91 kr pr liter, for diesel senkes avgiftene med 5,35-5,57 kr pr liter. Har du bestilt, eller vurderer du å bestille, deg en ny elbil? Bilnytt har laget en oversikt hvor du kan se hva en ny elbil koster med den foreslåtte avgiftsendringen der gjelder merverdiavgift på elbiler. Klikk her for å se hva endringene har å si for deg og din elbil.


Skatt De med «vanlig» inntekt skal betale mindre i skatt. F. eks. vil en familie med to lønnsinntekter på 550.000 kr eller mindre betale ca 7.800 kr mindre i skatt i 2023, sammenlignet med i dag. De med inntekt over 750.000 kroner i året får økt trinnskatt på lønn, trygd, pensjon og næringsinntekt. Er du usikker på om du betaler nok skatt i inneværende år? På Skatteetaten sine hjemmesider kan du beregne hvordan du ligger an. Klikk her for å beregne skatten din for inntektsåret 2022. Det kan være lurt å gjøre eventuelle nødvendige endringer på skattetrekket nå slik at du unngår en eventuell skattesmell når skatteoppgjøret for 2022 skal gjøres opp i april-november neste år.


Unge/Studenter Borteboerstipendet for elever på videregående skole øker med 660 kr/mnd. Yrkesfagelever på videregående skole får økt utstyrsstipend. Studielånet øker i tråd med den generelle prisøkningen, 3.600 kr i året. Dvs. at studentenes kjøpekraft forblir den samme neste år. Personer som bor i Troms og Finnmark får kuttet studiegjelden med 30.000 kr/året fra og med neste år, opp fra dagens ordning på 25.000 kr/året. På Lånekassen sine hjemmesider så har de laget en oppsummering av de endringene som vil påvirke deres kunder. Klikk her for å se mer. Utenlandsstudenter (utenom de som er en del av et utvekslingsprogram) må betale for å studere i Norge. Dette gjelder for studenter utenfor EØS og Sveits. Det er usikkerhet knyttet til hvor mye utenlandsstudentene blir nødt å betale, men ordningen foreslås å tre i kraft fra og med semesterstart i august 2023.

Norske studenter utenfor Norden får mindre studielån omgjort til stipend. Det foreslås at stipendet reduseres til 40%.


Alkohol og tobakk Prisen for snus økes med 3 kr pr 100 gram. Alkoholholdige drikkevarer får en økt sats med 2,7-2.8%. Tax-free kvoten halveres for snus og sigaretter.


Statsbudsjettet 2023; A til Å På Regjeringen sine hjemmesider kan du se en komplett oversikt over statsbudsjettet 2023. Klikk her for å se hele oversikten.


🔻 Du kan enkelt dele blogginnlegget vårt på sosiale medier ved å trykke på et av symbolene under 👇

440 visninger
bottom of page