top of page
  • Forfatterens bildeCoowner

Leie-Eie, Deleie & Medeierskap - Hva er forskjellen?

Å leie bolig er enkelt forklart at man betaler en husleie for å bo og benytte seg av en bolig som er eid av noen andre. Et leieforhold vil i praksis være en midlertidig bosituasjon, da man selv ikke har 100% kontroll over hva som vil skje med boligen frem i tid. Kanskje ønsker huseier å benytte boligen selv eller legge den ut for salg? For en student eller enslig kan gjerne alternativene være flere, mens for en familie med barn i skole og barnehage kan alternativene være få. I tillegg til sparing er det å få kontroll på egen bosituasjon et av de viktigste argumentene leietakere legger vekt på når de begrunner hvorfor de ønsker å eie sitt eget hjem. Alle har likevel ikke forutsetningene på plass for å eie sin egen bolig med en gang, og derfor er vi avhengig av at det både finnes boliger tilgjengelig for leie, og at det finnes alternative – men trygge og tilgjengelige, måter å komme seg inn i boligmarkedet på. Det siste kaller vi gjerne alternative boligkjøpsmodeller. Vi skal forsøke å ta for oss noen av de alternativene som finnes, og peke på hovedforskjellene mellom dem.


Veldig mange starter boligkarrieren sin i leiemarkedet. Det kan være praktisk og enkelt å leie bolig, men samtidig er det uforutsigbart i den forstand at en leiekontrakt i stor grad er tidsbestemt, og sannsynligvis også den lengste veien for å komme seg videre inn i boligeierskap. Dette skyldes at det ikke er noen form for egenkapitalutvikling i et helt vanlig leieforhold, og at det i mange tilfeller også kan være krevende å spare ved siden av fordi leien ofte er minst like høy som det ville kostet å eie den samme boligen. Det finnes både selskaper og privatpersoner som driver med utleie, og det bygges også dedikerte boliger til formål å huse for eksempel tilflyttende studenter eller andre grupper som strever med å kjøpe sin egen bolig. I pressområdene rundt de store byene er det likevel ofte knapphet på boliger som er tilgjengelig for leie, noe som gjør at leieprisene ofte er dyre, konkurransen om objektene høy og variasjonen i kvalitet og standard er stor.

Å eie sin egen bolig er for de fleste den foretrukne boformen. Det betyr at man investerer i egen bolig, tar risiko for eventuelle verdiendringer i boligen over tid, og normalt betjener et boliglån. I tillegg må man selv, eller i felleskap med resten av et sameie, ta ansvar for å vedlikeholde boligen. Historisk sett har det vært attraktivt å være boligeier i Norge, særlig fordi boligprisene har økt relativt mye over tid. Betjening av et boliglån er også fordelaktig sammenlignet med å betale husleie fordi deler av de månedlige bokostnadene da er sparing gjennom avdrag på boliglånet. I tillegg får man skattefradrag på boliglånsrentene som i praksis er et skattemessig incentiv for boligeiere. Det betyr at hvis man har boliglån så vil man skatte mindre av lønnsinntektene og dermed kunne få høyere utbetalt nettolønn hver måned, som igjen gjør det enklere å betjene boliglånet. Dessverre er det likevel mange som ikke klarer å ta steget fra leie til eie direkte.


 

Leie-Eie Leie-Eie (også kalt leie-til-eie eller leie-før-eie) er en boligmodell hvor man betaler markedsleie for en bolig, men samtidig får en tidsbestemt opsjon på å kjøpe boligen til en fastsatt pris i løpet av 3-5 år. Kjøpsprisen fastsettes ved signering av kontrakten og er fast gjennom hele avtaleperioden. Ofte gjelder tilbudet nye boliger i større utbyggingsprosjekter, og man signerer da gjerne avtalen 1-2 år før boligen er ferdigstilt. Verdistigning i boligen beholder man i sin helhet dersom man har mulighet til å kjøpe boligen til avtalt pris i løpet av kontraktsperioden. I noen Leie-Eie modeller konverteres også deler av leien til egenkapital ved utkjøp, men det henger som regel sammen med en relativt høy leie underveis. I Leie-Eie forhold er det derfor normalt nødvendig å spare utenom for å kunne stille 15% egenkapital tilgjengelig til å kjøpe ut boligen innen opsjonens utløpsfrist. OBOS og Fredensborg er de mest kjente tilbyderne av Leie-Eie-konseptet, men det finnes også flere andre tilbydere, særlig blant boligbyggelagene.


Deleie & Medeierskap Deleie eller medeierskap er en boligmodell hvor man kjøper en andel av en bolig, og leier den delen man ikke eier selv. I motsetning til Leie-Eie så vil man gjennom medeierskap ta en reell eierandel i boligen i fra første dag, og bygge egenkapital løpende gjennom å betjene et boliglån som står i forhold til den andelen man eier. I tillegg bygger man egenkapital gjennom verdiøkning på sin andel av boligen, dersom man oppnår verdiøkning i boligen over tid. Tidshorisonten vil normalt være 3-5 år i en deleie modell også, men den er mer fleksibel dersom lengre tid er nødvendig for å komme helt i mål. Det finnes flere medeierskap- og deleie konsepter i det norske markedet, hvor OBOS antagelig er den største og mest kjente aktøren. I bruktboligmarkedet er CoOwner i dag den største og ledende aktøren som tilbyr medeierskap. Hovedforskjellen mellom OBOS og CoOwner sine konsepter, er at CoOwner tilbyr medeierskap både på brukte og nye boliger, og er tilgjengelig uavhengig av hvem som er selger av boligen, mens OBOS tilbyr løsningen kun i sine egne prosjekter. Denne uavhengigheten gir boligkjøper og CoOwner likere økonomiske incentiver siden CoOwner ikke profiterer på selve kjøpstransaksjonen.


 

Vi opplever at det er flere seriøse tilbydere av alternative boligmodeller der ute i dag, og mener at det er svært positivt at det kommer flere måter å kjøpe sin egen bolig på, fordi det bidrar til å gjøre boligmarkedet tilgjengelig for flere. Samtidig er vi svært opptatt av at denne typen modeller skal bygge på et sett av vilkår som gjør det til en trygg og velfungerende måte å bli boligeier på. Med flere ulike alternativer øker sjansene for at flere kan finne et alternativ som fungerer for seg, og man blir samtidig mindre avhengig av å ha ressurssterke foreldre eller andre mennesker rundt seg for å lykkes. Det viktigste for en boligkjøper som vurderer alternative boligmodeller er å sette seg godt inn i de ulike konseptene som tilbys i sitt område og segment, før man treffer et valg om hvilken løsning som passer best.


I CoOwner er vi åpen på at det alltid vil være best å eie hele boligen selv, som er vårt felles mål, men samtidig vil det alltid være mer gunstig å eie en andel av egen bolig fremfor å ikke eie noe. Målet med alternative boligmodeller er å gjøre boligdrømmen tilgjengelig for flere, og at flere kan ta kontroll over egen bosituasjon både økonomisk og emosjonelt. Medeierskap knytter folk tettere til boligen og gjør at man gjerne kjenner et større ansvar både for boligen man bor i og nærmiljøet man er en del av. I sum mener vi dette skaper et sunnere boligmarked og et mer rettferdig og bærekraftig samfunn. Ønsker du å bli bedre kjent med CoOwner sin medeierskapsmodell? Les mer på hjemmesiden vår eller book deg et uforpliktende møte med oss, enten fysisk eller digitalt. Vi tar oss gjerne tid til å bli bedre kjent, og ser frem til å gi deg en mer detaljert innføring i hvordan CoOwner kan bidra til å realisere din boligdrøm gjennom medeierskap.

Sjekk om medeierskap med CoOwner er noe for deg, eller book et møte med oss for å bli bedre kjent.


🔻 Du kan enkelt dele blogginnlegget vårt på sosiale medier ved å trykke på et av symbolene under 👇

2 508 visninger
bottom of page