top of page
  • Forfatterens bildeCoOwner

Medeierskap med CoOwner fikk Eva-Linnea og Kevin inn på boligmarkedet

Eva-Linnea og Kevin har lenge hatt en ambisjon om å komme seg inn på boligmarkedet. Høyt egenkapitalkrav og dokumentavgift gjorde det imidlertid vanskelig for samboerne å få kjøpt sin første bolig på egenhånd, selv om de både hadde god inntekt og sparepenger på konto. En situasjon vi opplever at mange kan kjenne seg igjen i.Hovedproblemet, som samboerparet og svært mange andre møter i dag, er at selv en god sparekonto og alminnelig god inntekt ikke nødvendigvis er godt nok for å få kjøpt seg bolig på egenhånd. Mange er derfor helt avhengig av foreldrehjelp for å komme seg inn på boligmarkedet, mens de som ikke har denne muligheten ofte strever med å få på plass den nødvendige finansieringen, og blir med det værende i dyre leieforhold uten sparing.


«Det ville tatt oss flere år å spare opp den nødvendige egenkapitalen til å kjøpe bolig på egenhånd. Med CoOwner fikk vi mulighet til å kjøpe bolig allerede nå, og gjennom medeierskapet kan vi spare enda raskere enn vi ellers hadde klart i et leieforhold»

Kevin var på oppdrag for jobben i Sandnes da han tilfeldigvis oppdaget CoOwner på Facebook. Sammen med samboeren bestemte de seg for å undersøke om medeierskap med CoOwner kunne være løsningen for dem. I dialog med CoOwner og Sandnes Sparebank fant de fort ut at de faktisk ville være i stand til å kjøpe boligen de ønsket seg, og eie den andelen de selv hadde egenkapital til å finansiere. Nå eier paret en andel av sin første bolig, resten av boligen leier de av CoOwner. Gjennom medeierskap med CoOwner, bygger de nå egenkapital måned for måned både gjennom avdrag på boliglånet og gjennom forventet verdiutvikling i boligen over tid. Dette gjør at de på sikt kan eie boligen fullt og helt på egenhånd, raskere enn hva de ellers ville klart dersom de skulle leid en bolig og spart opp egenkapitalen ved siden av.«Nå eier vi endelig vår egen bolig. Boligkjøp har vært en ambisjon vi har hatt lenge og det er mye mer motiverende å eie en andel av en bolig enn å leie. Nå vet vi at en andel av de månedlige boutgiftene er sparing for oss. Sparing som gjør at vi kan forvente å eie hele boligen i løpet av noen år.»

I medeierskap med CoOwner, kan man typisk forvente å oppnå fullt eierskap i boligen i løpet av en 3 til 5 årsperiode i et normalmarked der boligprisene er stabile eller vokser litt. Eva-Linnea og Kevin har ambisjoner om å fortsette sparingen ved siden av slik at de kan klare dette enda raskere. Vi i CoOwner synes det er utrolig gøy å få være med på boligreisen til unge og ambisiøse mennesker, og vi ønsker Eva-Linnea og Kevin masse lykke til videre på veien mot fullt eierskap i egen bolig - Vi gratulerer med ny bolig og heier på dere! 💚


I CoOwner setter vi sparing i sentrum. Sparing som tar deg et steg nærmere drømmen om å eie, først en andel og alt når du er klar. Sparingen oppnår du gjennom avdrag på et boliglån og fra forventet verdiøkning i boligen over tid. Din vekst og utvikling, er vår felles suksess. CoOwner hjelper boligkjøpere inn i både nye og brukte boliger. Les mer om medeierskap med CoOwner på www.coowner.no og book et møte med oss for å finne ut hvordan vi kan hjelpe deg inn i boligmarkedet.

1 369 visninger
bottom of page