top of page
  • Forfatterens bildeCoowner

Nå kan Jelena & Thomas tilby datteren et stabilt hjem, takket være medeierskap med CoOwner 🏡

Siden datteren ble født, har Jelena og Thomas hatt et stort ønske om å tilby henne et stabilt og trygt hjem. Altså et selveid hjem, i stedet for å være avhengige av en leieavtale hvor de av ulike årsaker kan bli tvunget til uønsket flytting. På jakt etter muligheten for å realisere boligdrømmen, måtte de gjennom flere avslag fra flere banker, inklusiv Husbanken, før de tok kontakt med CoOwner i desember i fjor. Etter å ha blitt introdusert for medeierskap gjennom CoOwner-modellen, lagde paret seg en spareplan som skulle muliggjøre et boligkjøp sammen med CoOwner innen 12 måneder. Når de først innså hvor kort veien inn i boligmarkedet kunne være med medeierskap, så ble de veldig motiverte til å spare opp den nødvendige egenkapitalen. Denne motivasjonen bidro til at samboerparet klarte å fullføre hele spareplanen på bare halvparten av den tiltenkte tiden 🙌


I mellomtiden hadde familien bestemt seg for å flytte til Oslo på grunn av karrieremulighetene der borte. Oslo er et generelt dyrere boligmarked enn Stavanger, noe som gjorde at budsjettet til Jelena og Thomas måtte justeres betydelig opp, sammenlignet med å kjøpe en tilsvarende bolig i Stavanger.


«Det ville tatt oss flere år å spare opp den nødvendige egenkapitalen til å kjøpe bolig på egenhånd, særlig nå som vi bestemte oss for å flytte til Oslo, hvor inngangsbilletten er enda dyrere enn i Stavanger. Gjennom medeierskap med CoOwner fikk vi mulighet til å kjøpe boligen vi hadde behov for mye raskere enn hva vi ville klart på egenhånd»


For Jelena og Thomas var det kombinasjonen av et høyt egenkapitalkrav, dokumentavgift og flytting til et område med høyere boligpriser som gjorde det utfordrende å få kjøpt sin første bolig på egenhånd. Hovedproblemet, som de og svært mange andre møter i dag, er at selv en god sparekonto og alminnelig god inntekt ikke nødvendigvis er «godt nok» til å få kjøpt seg bolig på egenhånd.


Mange er derfor helt avhengig av å få foreldrehjelp for å komme seg inn på boligmarkedet, mens de som ikke har tilgang på de ressurssterke foreldrene, eller bare generelt sett ønsker å klare seg på egenhånd, ofte sliter med å få på plass den nødvendige boligfinansieringen. Dette resulterer som oftest i at vedkommende blir værende i dyre leieforhold med begrenset mulighet for sparing underveis. CoOwner tar på mange måter foreldrerollen for de som av ulike årsaker ikke har tilgang på - eller ønsker å ta i bruk - foreldrehjelp. I samtale med fortvilede foreldre som har kontaktet CoOwner så dukker det stadig opp et dilemma som også ressurssterke foreldre vil møte på; Det går kanskje fint for noen foreldre å hjelpe sitt første barn ut i boligmarkedet, men hva med barn nummer to og tre? 🤷‍♀️


«Vi er usikre på om vi noensinne hadde klart å kjøpe bolig uten CoOwner, da boligprisene stadig vekk øker og behovet for egenkapital bare vokser. Vi følte at vi sparte og sparte, men fikk aldri nok egenkapital og boligdrømmen virket bare å bli fjernere med tiden. I tillegg blir det dyrere med bolig etter hvert som familien vokser, da man får behov for en større bolig og flere soverom. CoOwner gav oss den nødvendige motivasjonen til å spare mer egenkapital, og med hjelp av CoOwner eier vi nå 60% av boligen vår i Oslo»

Nå bygger de unge foreldrene egenkapital måned for måned, både gjennom avdrag på boliglånet og gjennom forventet verdiutvikling i boligen over tid. Dette gjør at de på sikt kan eie boligen fullt og helt på egenhånd. I medeierskap med CoOwner, kan man typisk forvente å oppnå fullt eierskap i boligen i løpet av en 3 til 5 årsperiode i et normalmarked der boligprisene er stabile eller vokser litt. Jelena og Thomas har ambisjoner om å fortsette sparingen ved siden av i tillegg, slik at de kan oppnå fullt eierskap enda raskere ✨


«CoOwner var tilgjengelige for oss gjennom hele boligkjøpsprosessen, noe som gjorde at vi hele tiden følte oss veldig trygge. Vi er veldig takknemlige for all hjelpen vi har fått, og vi vil absolutt anbefale CoOwner til alle unge mennesker der ute som drømmer om å eie sitt eget hjem. Vi vet at det er mange som er i samme situasjon som oss, med inntekt som er for høy til å få hjelp av Husbanken, samtidig som egenkapitalen er for lav til å kjøpe bolig på egenhånd. Vi har allerede tipset venner av oss til å ta kontakt med CoOwner»

Vi i CoOwner setter pris på de hyggelige tilbakemeldingene og gleder oss over å få ta del i boligreisen til unge og ambisiøse mennesker, som Jelena og Thomas. Vi ønsker familien masse lykke til videre på veien mot fullt eierskap i egen bolig, samt yrkeskarrierene som de begge dyrker videre i Oslo - Vi heier på dere! 💚


I CoOwner setter vi sparing i sentrum. Sparing som tar deg et steg nærmere drømmen om å eie, først en andel av boligen, deretter hele boligen når du er klar for det. Sparingen oppnår du gjennom avdrag på et boliglån og fra forventet verdiøkning i boligen over tid. Din vekst og utvikling, er vår felles suksess. CoOwner hjelper boligkjøpere inn i både nye og brukte boliger. Les mer om medeierskap med CoOwner på www.coowner.no og book et møte med oss for å finne ut hvordan vi kan hjelpe deg inn i boligmarkedet. Og du? Dersom du ikke er i den aktuelle målgruppen selv, så må du gjerne tipse et aktuelt familiemedlem, en venn eller kollega om at vi finnes 🙏


🔻 Du kan enkelt dele blogginnlegget vårt på sosiale medier ved å trykke på et av symbolene under 👇

2 660 visninger
bottom of page