top of page
  • Forfatterens bildeCoowner

Sterk boligprisvekst i 2023

Tidlig i juni la Eiendom Norge frem boligprisutviklingen hittil i 2023, og den har vært overraskende positiv. Boligprisene har økt med hele 7,7% hittil i år, og det til tross for at det i samme periode har vært flere rentehevinger fra Norges Bank, og nyboligsalget i flere deler av landet har fått en brå vending.


Når det gjelder hvilke områder og byer som har opplevd høyest prisvekst, er det Kristiansand- og Stavangerregionen som topper listen med hhv 12,5% og 11,8%, mens Tromsø har opplevd svakest prisvekst med 4,4% oppgang. Både Kristiansand og Stavanger har over flere år hatt et prisnivå godt under de øvrige mellomstore byene i Norge, og det ser nå ut til at disse byene i stor grad nærmer seg prisnivået med sammenlignbare byer andre steder i landet.


CoOwner deltar i budrunder med boligkjøpere jevnt gjennom året og kan med bakgrunn i dette bekrefte at boligmarkedet generelt har vært sterkt i 2023. Dette har vært utfordrende for de som ønsker seg inn på boligmarkedet, men hyggelig for de som allerede har fått kjøpt seg bolig. I de fleste boligkjøpene som våre boligkjøpere har gjort, har det vært mange på interesselistene, og følgelig mange som har deltatt i budrundene. Det har i samme periode vært en økende interesse og behov i markedet for alternative boligmodeller, tilsvarende CoOwner sitt tilbud om DelEie, noe som gjør det mulig for flere boligkjøpere og oppnå drømmen om å eie egen bolig.


Dette bekrefter også OBOS, Norges største boligutvikler og boligforvalter, som også tilbyr DelEie. Rapportene fra OBOS viser at over 40% av alle nyboligsalg de har gjort i egne boligprosjekter, skjer ved hjelp av alternative boligmodeller. OBOS ytrer også at DelEie er den modellen blant de alternative boligmodellene som tilbys, som fungerer best i dagens boligmarked.Forskjellen på CoOwner og OBOS sin DelEie-modell:

Hovedforskjellen på CoOwner DelEie og OBOS DelEie, er at CoOwner er tilgjengelig både på brukte- og nye boliger i hele landet, mens OBOS er tilgjengelig på nye boliger i egne boligprosjekter. Det vil si, i motsetning til OBOS, så er CoOwner altså en helt uavhengig aktør som har nøyaktig like incentiver som boligkjøperen hva gjelder å finne den mest attraktive boligen å kjøpe sammen, uavhenig av hvem som bygger boligen, hvilken by den ligger i og om det er leilighet, rekkehus eller enebolig. Begge modellene skal forøvrig gjøre boligmarkedet mer tilgjengelig for flere, noe vi er stolte av å være bidragsytere til.


 

Les mer om CoOwner eller book deg et møte med oss, så kan vi se nærmere på dine muligheter til å kjøpe bolig gjennom vår DelEie-modell: 

CoOwner opplevde spesielt travle budrunder de tre første månedene i året og i Stavangerregionen så har vi opplevd at det er leiligheter det har vært størst etterspørsel etter det siste halvåret. Når det gjelder mai og juni, ser vi nå at det er både mindre personer på interesselistene, samt færre å konkurrere mot i budrundene. Våre boligkjøpere har med dette kunne gjennomføre flere gode kjøp til under forventet pris og prisantydning i både mai og juni måned. Det er naturlig at både tilbud og etterspørsel er fallende inn mot juli måned hvor både selgere og potensielle kjøpere er i feriemodus.


CoOwner opplever at det er mindre konkurranse i budrundene når enn går inn i sommermånedene. Dette med utgangspunkt i at boligkjøpere er på ferie, interessenter dropper visningen for å nyte finværet, samt boligene som ligger i markedet gjerne har ligget ute en stund. Dette kan føre til at selgere stresser noe mer med salget og følgelig har lavere forventninger til salgspris, og for de selgerne som allerede har overtatt ny bolig så kan de også få det noe travelt med å få solgt boligen sin på grunn av eksempelvis høye kostnader knyttet til mellomfinansiering.Nå er det varslet om én til to kommende renteøkninger til før vi potensielt ser en rentetopp. Dette er også en faktor som isolert sett skal tilsi at betjeningsevnen til den generelle kjøperen der ute blir svekket, lånerammer/finansieringsbevis utstedt av bank blir gjerne innskrenket/redusert, og etterspørselen kan følgelig bli negativt påvirket. Dette betyr at det kan være et aktuelt tidspunkt å få kjøpt boligen man ønsker seg uten å være nødt til å delta i de heteste budrundene. Samtidig blir det ikke lettere å få de ønskede/nødvendige lånerammene i bank etter hvert som rentene øker, hånd i hånd med en ellers høy inflasjon og følgelig økte levekostnader.


Avslutningsvis er det viktig å understreke at det viktigste i et boligkjøp er at boligen treffer på område/plassering, størrelse, planløsning og kvalitet, slik at kjøper(ne) får en bolig som de kan bo i og trives i, og kanskje til og med vokse i, over en lengre periode. Vi anbefaler alle våre boligkjøpere å være langsiktige i boligkjøpet, først og fremst fordi man må ta på seg store kjøps- og salgsomkostninger ved et boligkjøp, men også fordi man ønsker å unngå kortsiktige korreksjoner i boligprisene. På bloggen vår kan du lese om noen av de boligkjøperne som har kjøpt bolig gjennom CoOwner DelEie. CoOwner hjelper boligkjøperne gjennom hele prosessen, fra å identifisere mulighetsrom, sette boligkjøper i kontakt med banken, sortere ut de mest aktuelle boligene på Finn, vurdere de ulike boligobjektene opp mot hverandre, samt hvordan en kan håndtere budprosessen.


Les noen av våre kundehistorier under:290 visninger
bottom of page